Wie we zijn

Onze kerk is een gemeenschap van ongeveer 200 mensen die voornamelijk in Delft, Delfgauw, Den Hoorn en Pijnacker wonen. En hoe verschillend wij ook mogen zijn wat betreft karakter, leeftijd, ervaring, talenten en opinies, we komen samen dankzij het Goede Nieuws van Jezus Christus. Wij geloven dat Jezus Christus ons als Zijn kerk bijeen brengt, beschermt en onderhoudt. De kerk is geen gebouw of stapel stenen, maar een gemeenschap van mensen die samen tot eer van God willen leven. En als kerk zijn we er niet alleen voor onszelf, maar zijn we geroepen om goed nieuws te zijn voor mensen om ons heen. We nemen de Bijbel serieus als boek waarin God tot ons spreekt. Daarbij staat Jezus Christus in het middelpunt. Bij Hem komt een mens weer tot zijn bestemming.

Wij willen als gemeenschap de weg gaan van Jezus Christus. Dit betekent dat we in de kerkdiensten op zondag God grootmaken om wie Hij is en wat Hij voor ons en de wereld heeft gedaan. We komen ook bij elkaar om Hem beter te leren kennen en te bidden voor elkaar en de wereld. En omdat God de Vader gastvrij is, zijn wij dat ook. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, geloof of levensvisie. Onze God is vrijgevig en daarom willen we anderen graag laten delen in al het goede dat we van Hem hebben ontvangen. Samen oefenen we ons in het leven en het volgen van de weg die Jezus wijst. Zo krijgt God de eer en dienen wij elkaar.

Wie we zijn | CGK “het Boek”