Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe CGK Delft (hierna aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”), omgaat met persoonlijke informatie van bezoekers van onze website, www.cgkdelft.nl, en hoe we uw privacy beschermen. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke informatie serieus en streven ernaar om uw gegevens te beschermen volgens toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Beeld- en Audio-opnames

In ons kerkgebouw (Sandinoweg 151, 2622DW Delft) worden beeld- en audio-opnames gemaakt tijdens kerkdiensten, evenementen en andere bijeenkomsten. Deze opnames worden mogelijk gepubliceerd op de website kerkomroep.nl en kunnen beschikbaar zijn voor een breder publiek. Door aanwezig te zijn op onze locatie, begrijpt u en stemt u ermee in dat uw beeltenis en/of stem op deze opnames kan verschijnen en worden gehoord op kerkomroep.nl.

Verzameling van persoonlijke informatie

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie van bezoekers van onze website, tenzij deze vrijwillig en met uw toestemming wordt verstrekt. Bijvoorbeeld, als u contact met ons wilt opnemen via e-mail op webmaster@cgkdelft.nl, of elk ander e-mailadres te vinden op deze website, kan het zijn dat u persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres, en andere contactgegevens verstrekt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om te reageren op uw verzoek of vraag.

Gebruik van persoonlijke informatie

Wij gebruiken persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt alleen voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt. Dit kan onder meer zijn:

  • Het beantwoorden van uw vragen of verzoeken die u via e-mail hebt ingediend.
  • Het verstrekken van informatie over onze kerkdiensten, evenementen, of andere relevante activiteiten.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, indien van toepassing.

Delen van persoonlijke informatie

Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan uw verzoeken of vragen.

Bewaren van persoonlijke informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor deze is verzameld, of zolang vereist is volgens toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging van persoonlijke informatie

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Uw rechten

U hebt het recht om te weten welke persoonlijke informatie we over u hebben en om te vragen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd indien deze onjuist is. Als u vragen hebt over uw persoonlijke informatie of als u wilt dat wij uw gegevens corrigeren of verwijderen, neem dan contact met ons op via webmaster@cgkdelft.nl.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan veranderende wettelijke vereisten of om onze privacypraktijken aan te passen. Eventuele wijzigingen in dit beleid worden op onze website gepubliceerd.

Contact opnemen met ons

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via webmaster@cgkdelft.nl.

Laatst bijgewerkt: 19 september 2023