Persoonlijke voorbede

In de kerk is bidden één van de vaste onderdelen van de dienst. We bidden als gemeente met elkaar en meestal voert de voorganger dan het woord. Daarnaast is er na de ochtenddienst ruimte voor persoonlijk gebed. Dat wordt door leden van de kerk aangeboden in tweetallen. Als iemand een gebedsverzoek heeft, kan hij zich tot de bidders wenden en het gebedsverzoek delen.  

Vaak bidden we in de vorm van een ministry gebed. Bij ministry gaat het niet om de bidders en om hun woorden, maar het gaat er om wat de Heilige Geest wil betekenen voor de persoon voor wie gebeden wordt. Daarom wordt vaak gebeden om de aanwezigheid van de Heilige Geest en we geloven dat deze altijd komt. Daarom zijn we een poosje stil tijdens een ministry gebed, zodat de Heilige Geest kan spreken tot de persoon die een gebedsverzoek heeft. Daarna zullen de bidders ook concreet bidden voor datgene waar gebed voor is gevraagd. Vaak sluiten we af met een zegenbede.
Een persoonlijk gebed is als een cadeau van God voor de persoon die gebed vraagt.

Persoonlijke voorbede | CGK “het Boek”