Nieuw hier?

Kom je voor het eerst in “het Boek”? Dan heb je mogelijk wat vragen over de gang van zaken. Kijk hieronder voor een aantal antwoorden.

Als de deur open staat mag je binnenlopen. Op zondag staat er iemand bij de deur, die je de weg kan wijzen en aan wie je vragen kan stellen. In de hal liggen ‘Bladwijzers’, waarop staat hoe de dienst gaat verlopen.

Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus ga zitten waar je je prettig bij voelt.

Er zijn gratis parkeerplaatsen en er is rechts naast het gebouw ook een ruime fietsenstalling.

Kom zoals je bent en draag wat je fijn vindt. Dat doen we zelf ook.

Voor jonge kinderen is er een crèche met oppas. De kinderen in de basisschoolleeftijd zitten het eerste deel van de dienst in de kerk en gaan voor de preek naar boven naar de zondagsschool “het Kinderboek”. Aan het eind van de dienst komen ze weer terug in de kerkzaal.

De ochtenddienst duurt vaak vijf kwartier, tenzij het een bijzondere dienst is, zoals een doopdienst of als we het avondmaal vieren. De middagdienst duurt meestal een uur.

Dat is geen probleem. Alle teksten worden op de muur geprojecteerd, zodat iedereen kan meelezen en meezingen.

Nee, je hoeft niet te betalen om in de kerk te zitten. Maar er wordt aan het eind van de dienst wel gecollecteerd. Dat doen we voor verschillende doelen, zoals bijvoorbeeld de diaconie of voor speciale noden in de wereld.

Na de ochtenddienst is er koffie of thee in de Ontmoetingsruimte. Daar zijn altijd mensen die een praatje met je willen maken om je te leren kennen. Als je speciale vragen hebt, stel die dan ook gewoon aan de mensen die je spreekt. De meeste mensen weten wel bij wie je voor die vragen terecht kunt. Je kunt je vragen ook via de mail stellen via info@cgkdelft.nl

Dat kan. Na de ochtenddienst staan er twee mensen bij de kansel, die naar je luisteren en met je willen bidden. Je kan natuurlijk ook later contact opnemen met onze predikant of pastoraal werker. Zie hiervoor onder ‘Contact’.

Er zijn verschillende kringen binnen onze gemeente. Je hoeft niet per se lid te zijn om naar een kring te gaan. Neem voor mogelijkheden en actuele informatie over de kringen contact op met info@cgkdelft.nl

We kunnen de liederen en de preek (of een samenvatting daarvan) voor jou op papier vertalen in jouw taal of in het Engels als je dat wel goed kan lezen en begrijpen. Als we weten dat je komt, houden we daar rekening mee!

We can translate the songs and the sermon (or a summary of it) for you on paper in your language or in English if you can read and understand it well. If we know you’re coming, we’ll take that into account!