Kinderen tijdens de dienst

Crèche (0-4 jaar)

In “het Boek” is jong en oud welkom. Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er een aparte speelruimte, voorzien van een box, commode en natuurlijk heel veel leuk speelgoed! Tijdens de ochtenddienst is er leiding aanwezig. Ook na de dienst wordt er volop gespeeld in de crèche!

Zondagsschool ”het Kinderboek” (4-12 jaar)

Tijdens de ochtenddienst zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 welkom bij “het Kinderboek”, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen op hun eigen niveau kennismaken met een breedheid van verhalen uit de Bijbel, leren om zelf en samen uit de Bijbel te lezen en dit te begrijpen. We starten gezamenlijk met de gemeente in de kerk en gaan vóór de Schriftlezing naar boven. Als we boven komen gaan we met elkaar bidden en kunnen de kinderen gebedspunten aandragen en – als ze dit willen – meebidden. Daarna lezen we uit de Bijbel en praten daarover na. Dan is het tijd voor een verwerking en sluiten we weer aan bij de dienst.

De eerste van de maand is er geen “Kinderboek” en blijven de kinderen in de dienst. Er is dan een kindermoment tijdens de dienst. Om de onderlinge band te versterken treffen we elkaar ook eens in de maand buiten de dienst voor een gezellige activiteit.