Kerkdiensten

In “het Boek” zijn elke zondag twee kerkdiensten. We komen bij elkaar om uit de Bijbel te lezen, te zingen en te bidden. De predikant geeft in een preek uitleg over de Bijbel. In elke viering staat Jezus centraal: wat Zijn leven, Zijn dood en opstanding voor ons betekenen.

Kerkdiensten | CGK “het Boek”

Ochtenddienst

De ochtenddienst begint om 10 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. Er is een vaste volgorde in de dienst, waarvan zo nodig afgeweken kan worden. De liederen, die we zingen, variëren van Psalmen en gezangen tot liederen uit Opwekking en van bijvoorbeeld Sela. De zang wordt afwisselend begeleid op het orgel of de piano. In de ochtenddienst werkt ook vaak een muziekgroep mee met één of twee zanger(s) en diverse instrumenten.
Voor het gebed aan het einde van de dienst kunnen, door wie dat wil, gebeds- of dankpunten worden genoemd bij de Open Microfoon. Zo proberen we met elkaar mee te leven. Heb je behoefte aan persoonlijke voorbede dan kan dat ook. Na de dienst staan leden van het gebedsteam klaar om met en voor je te bidden.
Tijdens het eerste deel van de dienst zitten ook de kinderen in de kerk. Zij gaan wat later naar “het Kinderboek”, waar ze op hun eigen manier ook met de Bijbel bezig zijn. Bij de slotzang komen ze weer in de kerkzaal en krijgen zo ook de zegen mee.
In de Ontmoetingsruimte wordt na de ochtenddienst koffie/thee en limonade geschonken en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Middagdienst

De middagdienst die om 17 uur begint is doorgaans een leerdienst. Onze predikant Maarten Groen behandelt dan een speciaal onderwerp, waarbij hij reacties uit de zaal vraagt en op vragen vanuit de zaal reageert en die verwerkt in zijn preek. Zo leren we van elkaar. Dat kan een onderwerp zijn uit de Gewone Catechismus, maar ook uit een Bijbelboek. Deze diensten duren gemiddeld iets korter dan de ochtenddiensten.

Door het jaar heen zijn er ook enkele avonddiensten, bijvoorbeeld de vespers in de Stille Week voor Pasen, op Biddag en Dankdag en op Goede Vrijdag. Die diensten zijn ook terug te vinden in de Agenda en de Berichten.