Hoe we zijn

Elke zondag komen we bij elkaar in ons kerkgebouw “het Boek”. Maar de kerk is niet alleen voor de zondag. Ook door de week heen zijn er tal van activiteiten en ontmoetingen, zowel in het kerkgebouw als bij gemeenteleden thuis.

De gemeente

In onze kerk zijn alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd. Er zijn mensen op hoge leeftijd die nog altijd de kerkdiensten bezoeken, maar ook veertigers en vijftigers en een aantal jonge gezinnen en studenten. Een aanzienlijk deel van de kerkgangers heeft zich later bij de gemeente gevoegd. Mensen met een verschillende kerkelijke achtergrond voelen zich er thuis.

Het karakter

Onze gemeente valt volgens nieuwe leden en gasten op door de grote mate van verbondenheid en betrokkenheid op elkaar, maar ook op mensen van buiten de kerk. Geloven doe je niet in je eentje, je hebt elkaar nodig en je kijkt naar elkaar om. Dat komt ook tot uiting in de ontmoeting met elkaar na de ochtenddienst. Het is onze wens dat niemand ongezien de kerk weer verlaat. Iedereen moet zich welkom kunnen voelen.

De kerkdiensten worden gehouden in een lichte kerkzaal met zicht op de kerktuin.
Er wordt gezongen uit een breed repertoire van christelijke liederen, deels met begeleiding door de band, voor een ander deel met orgel of piano. Alle liederen worden via de beamer geprojecteerd, iedereen die mee wil zingen kan de tekst volgen. Meestal gaat onze eigen predikant Maarten Groen voor. Hij brengt – soms ook in interactie met de gemeente – op eigentijdse wijze het Evangelie. De kinderen maken een deel van de kerkdienst mee, maar hebben ook hun eigen programma in een van de bovenzalen.

Hoe we zijn | CGK “het Boek”