Geven

Bankgegevens

NL20 INGB 0000 2491 44 t.n.v. Chr Geref Kerk Delft (kerkelijke doelen)
NL42 INGB 0000 1098 44 t.n.v. Diaconie Chr Geref Kerk Delft (diaconale doelen)

Collectes in de kerkdienst

U kunt bijdragen aan een collecte tijdens een kerkdienst door geld over te maken naar één van de bovengenoemde bankrekeningen. Vermeld bij de overschrijving de datum en het doel van de collecte. U kunt ook de Givt-app gebruiken om bij te dragen. We zijn in de GIVT-app te vinden als CGK Delft “het Boek”.

ANBI

Onze gemeente heeft een ANBI-status. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.